Catalogue

Lưu ý: Hình ảnh trên màn hình chỉ mang tính chất tham khảo.
Có thể hình ảnh sản phẩm sẽ hơi khác hơn so với hình ảnh thực tế, do mỗi màn hình có độ tương phản và màu sắc hiển thị khác nhau.
Hoặc mỗi đợt hàng về khác nhau cũng có thể có màu sắc hơi khác nhau.