Lưu ý: Hình ảnh trên file Catalogue chỉ mang tính tương đối so với màu sắc thực tế của sản phẩm, do mỗi màn hình có độ tương phản và màu sắc khác nhau và những đợt hàng về khác nhau cũng có thể có màu sắc hơi khác nhau.

File Download:

[gget id=”1″ url=”https://drive.google.com/file/d/1GKhlYQYPzafSCO7DB5g1yqCg1-zpSnw2/view?usp=drive_link”]